Laddar in

STORA TRENDDAGEN

TRENDER, INREDNING OCH LIFESTYLE – OCH MED ÅRETS FÄRGER

 

Välkommen till årets största trendaktivitet!
Trendstefan, Sveriges främsta trendspanare, ger dig årets viktigaste trender inom lifestyle, design och beteenden. Vad kommer vi göra till helgen? Hur firar vi att någon bytt jobb? Vad blir ”årets krukväxt”? Hur kommer vi konsumera? Och hur kommer designen till slut att se ut? I analysen djupdyker vi i trenderna för 2024.

Stora Trenddagen genomförs fysiskt den 25 januari på Historiska museet och för tredje året i rad i samarbete med NCS Colour, företaget bakom NCS Systemet. Biljettpriset inkluderar antingen lunch eller ett glas med mingel. I priset ingår dessutom nya färgkartan med trendfärgerna för 2024, som Trendstefan gjort tillsammans med NCS Colour.

Publiken på Stora Trenddagen är yrkesverksamma i designindustrin, dvs inredare, arkitekter, designer, producenter, formgivare men även journalister, stylister, marknadschefer och nyfiken allmänhet. En digital engelskspråkig version släpps samma dag.

Välkommen den 25 januari.

 

TRENDS, INTERIORS AND LIFESTYLE – WITH THE COLOURS OF THE YEAR

 

Welcome to the annual trend event!

Trendstefan, Sweden’s number one trend scout, gives you the most important trends of the year in lifestyle, design and behaviour.

What are we doing the upcoming weekend? How do we celebrate that someone has changed career? What will be “house plant of the year”? What will consumerism and retail look like? And what will the design look like? This is the analysis for the trends 2024.

Stora Trenddagen happens on January 25 both physically and digitally and for the third time, in collaboration with NCS Colour, the company of the NCS System. Ticket price includes the colour fan deck for 2024 produced together with NCS Colour.

The audience for Stora Trenddagen consists of professionals in the design industry such as interior designers, architects, producers, designers but also journalists, stylists, marketing managers and a curious common crowd.

Welcome on the 25th of January.

Speakers

TRENDSTEFAN

Stefan Nilsson, också känd som Trendstefan, är konstant på resande fot för att spana på inredning, design och företeelser. Frekvent återkommande i media så pekar han ut beteenden som skogsbada, plantfluencers och hur synen på miljö och hållbarhet förändras. I år tittar han särskilt på den nya lyxen, växternas intåg i designen och 80-talet som inspirerar. @trendstefan

Stefan Nilsson, a.k.a. Trendstefan, is constantly on foot to scout the latest in interiors, design and behaviour. Frequently quoted in media he points out behavious such as forest bathing, plantfluencers and how the perception of sustainability changes of the years. This year he specifically looks at “the new premium”, plants and flowers in interiors and how the 80s inspires us. @trendstefan

Om NCS Colour®

Människan kan uppfatta 10 miljoner olika färger. Med NCS – Natural Colour System®©, kan var och en av dessa färger identifieras och få en beskrivning. I över 40 år har vi på NCS Colour® revolutionerat hur man kommunicerar färg och fortsätter att göra så. NCS Colour® erbjuder produkter och tjänster med högsta premiumkvalitet till alla branscher och professionella som arbetar med färg. NCS Colour® grundades i Sverige och har sitt säte i Stockholm. NCS Colour® produkter och tjänster säljs i 80 länder världen runt. Trendanalysen genomförs av Kennet Vrågård, flitig föreläsare och ledare av färgworkshops. För mer information se här. @ncscolour

The human eye can see 10 million colours. With NCS – Natural Colour System®©,each of these can be defined and get a description. For over 40 years NCS Colour ® have revolutionised the way to communicate colours, and we continue to do so. NCS Colour ® offers products and services with premium quality to cross industries and professionals working with colours. NCS Colour ® was founded in Sweden and hold head quarters in Stockholm. NCS Colour ® products and services are sold in 80 countries globally. The seminar is hosted by Kennet Vrågård, diligent speaker and host of colour workshops. @ncscolour

Biljetter/Tickets

Priset 750 kronor (ink moms) – med färgkarta till ett värde 125 kronor. Eller digital föreläsning på engelska (!) för 550 kronor (ink moms) och färgkarta.

Biljetterna betalas med kreditkort och en bekräftelse kommer på mejlen. Glöm inte uppge namn på andra personer som du bokar för. Allt betalas via Paypal, och man måste INTE ha ett konto där för att kunna betala. Vanliga kreditkort fungerar. För biljetter mot faktura (gäller vid köp av minst 5 biljetter), kontakta biljett@storatrenddagen.se

Färgviftan delas ut på plats i Stockholm. För dig som väljer att ta del av presentationen digitalt skickas färgkartan ut ett par dagar före. Information om lunch på plats med mera informeras i förväg.

Du kan också köpa en PDF-kopia av presentationen.

The physical seminar in Stockholm will be only in Swedish. Price for this Swedish version is 750 SEK (or approx. 75 euro). That price includes either lunch or get-together with wine. And the colour fan.

Most English-speaking participants will most likely sign up for the digital seminar aired on January 25th. The price is lower and still includes the colour fan for 2024.

English speaking digital seminar is 550 SEK (or approx. 55 euro), including the colour fan.

Tickets are paid for by credit card and a confirmation is sent by email. Don’t forget to give the names of other people you are booking for. If you need an invoice (only for more than 5 tickets), please contact biljett@storatrenddagen.se

The colour deck fan is sent to you a few days before the digital presentation and will be send out early January from Stockholm.

You can also buy a PDF copy of the presentation.

440 kr
 • Stockholm (Swedish)

  25 Januari

  750 SEK
  11.00 Öppet
  11.30-13.00 Seminarium
  13.00 Lunch

  +


 • Stockholm (Swedish)

  25 januari

  750 SEK
  17.00 Öppet
  17.30-19.00 Seminarium
  19.00-20.00 Mingel med vin

  +


 • Digital seminar – English

  550 SEK
  Watch the digital seminar from
  your computer, tablet or phone.

  +


 • PDF Presentation – English

  2000 SEK
  Take part of the presentation material in a packed PDF.

  +


Årets trender/TRENDS OF THE YEAR

Årets trender är:
Young Folk
Wood kick
Heart Stop
Star gazer

Young Folk
Neonfärger. Energi i mörka tider. Roligt. Färgerna ska vara som godis och finnas i accenter snarare än i större ytor. Neonrosa skärp eller neongrön väska blir i inredningsvärlden en motsvarande kudde eller ljusstake – inte en hel vägg. Inspiration från det digitala. Historiska krockar (contrasting periods). Hantverk. Också hantverk som kräver uppmärksamhet, inte klappa medhårs. Massor av glas i dessa färger. Allt från badrum till konsthantverk.

Wood kick
Motsats till trend 1. Alltså motsats till det digitala, snabba, skojiga. Istället allvar, offline och poesi (snarare än serieteckning). Vi tar in växter på mönster och i verkligheten. Förflyttning från inspiration till att faktiskt ta in hela växter och plantor. INTE biofil design utan en riktig äng. I trenden ingår också hela outdoor-trenden. Vi är utomhus. Barn funkar bättre i skolor som är utomhus. Vi flyttar ut på landet och omger oss med saker som är tidlösa. Naturen som ger oss energi – inte vila. Färgerna är oviktiga. Det drar åt grönt… Trender är oviktigt i den här trenden. Men viktigt att vara utomhus och hitta energin där.

Heart Stop
Den röda trenden. Färgen rött är allt från stoppljus till läppstift och tur (i Asien). Rött kan alltså lika gärna vara tecken på intimitet som en varningssignal för att man inte ska komma nära. Men alla reagerar på rött. Rött och flera nyanser av rött. Gärna tillsammans. Blått fungerar som detalj och för att skapa accent. Blank röd färg som i 80-talet och visst är det en 80-talstrend. Alla stolar som lanseras nu är högblanka och röda. Röda speglar. Vi går ifrån kurvor, bågar och valv till mer organiska former. Röda kök. I den här trenden ser vi massor av trä.

Star gazer
Kungligt och liturgiskt lila. Kan bli konservativt och tungt men när man adderar en färg som t.ex. turkos så blir färgpaletten mycket mer busig. Lila finns med som lyxreferens så när parfymhusen lanserar en ny doft så gör man det tillsammans med lila. Visst inslag av mysticism. I den här lyxiga trenden finns också guld. All sorts guld (blank och matt) men helst på oväntade ställen som t.ex en guldvägg i hallen, eller en stol i återbrukat trä som täckts med bladguld. Inte en ljusstake i guld… I trenden diskuterar vi vad som är ”den nya lyxen” och svaret är tid.

The trends of the year are:
Young Folk
Wood kick
Heart Stop
Star gazer

Young Folk
Neon colours. Energy in dark times. Fun. Colours should be like candy and exist in accents rather than in large areas. Neon pink belts and a neon green bag will in the interior design be the equivalent to a pillow or a candle holder – not a whole wall. Inspiration from the digital. Contrasting periods. Craft. Also craft that demands attention, not just being nice. Lots of glass. Everywhere from bathroom to crafts

Wood kick
The opposite of trend 1. Meaning the opposite of digital, fast, fun. Instead serious, offline and poetry. We work with plants on patterns – and in real life. Move from inspiration of nature to actually take nature inside. Not biophilic design (mimic) but rather sin in a meadow. In this trend is the whole outdoor trend. We are outdoors. Children are better educated outdoors than in schools. We leave the cities and surround ourselves with things that are timeless. Nature gives us energy – not rest. Colours are less important. It is greenish… Trends in general is irrelevant in this trend. Here it is important to be outdoors and find energy.

Heart Stop
The red trend. Colour red means everything from a stop light to lipstick to luck (in Asia). Red is both intimacy and a warning signal. Everyone reacts on red. Red and nuances of red. Preferably together. Blue works as an accent. Shiny red as in an 80s aesthetics. All chairs launched now are red. Mirrors are red. We go from strict shapes in curves to more organic shapes. Red kitchens. And in this trend we see a lot of wood and veneer work.

Star gazer
Royal and church festivities. A colour combination that can be conservative but gets a different beat when adding turquoise. Purples is there as a luxury reference and whenever the perfume houses want to do something “royal” they work with purple. Some influence of mysticism. In this trend we also see gold. All sort (matte and shiny) but at unusual places. Like a wall in the hallway or a chair by upcycled wood. Not a candle holder in gold metal… We talk about the new luxury – and the answer is “time”.

KONTAKT/CONTACT

Trendstefan AB
Luntmakargatan 93
113 51 Stockholm